Förenkla, effektivisera och kvalitetssäkra de finansiella flödena i dina projekt

Att inte ha tillgång till en total bild över projektens ekonomiska flöden gör att processen kring projekten blir ineffektiva och svårarbetade. För många sker till exempel den ekonomiska planeringen och uppföljningen i dokument och system som inte hänger ihop, vilket leder till att mycket tid läggs på att extrahera, sammanställa och kvalitetssäkra information manuellt.  

Se webinar 23 11 28 WOD Förenkla, Effektivisera Och Kvalitetssäkra

Förmågan att planera och följa upp de finansiella flödena i projekt och projektportföljer blir därför allt viktigare – bland annat genom automatiserade, effektiva och samarbetsinriktade processer.   

Hypergene har sedan länge arbetat med lösningar inom projektområdet för flera olika branscher och vi har utifrån dessa erfarenheter nu tagit fram en ny sammanhållen lösning som möter behoven hos våra kunder. Samtidigt som du får övergripande kontroll över planeringen och den projektekonomiska bilden är den helt integrerad med Hypergenes nya standard för ekonomiuppföljning samt budget & prognos.  

I webinaret berättar vi mer om lösningen för projektbudget, både för dig som redan idag jobbar i vår projektlösning och för dig som känner ett behov av att förenkla, effektivisera och kvalitetssäkra arbetet av de ekonomiska flödena i dina projekt.  

Talare

Ola Engquist, produktexpert, Hypergene  
Johan Lod, Customer Success Manager/kundansvarig, Hypergene