Förenkla, effektivisera och kvalitetssäkra de finansiella flödena i dina projekt

Arbetar du med stora projekt med tunga investeringar och känner att det är svårt att få tillgång till en total bild över projektens ekonomiska flöden? Är processer kring projekten ineffektiva och svårarbetade för att du till exempel behöver göra den ekonomiska planeringen och uppföljningen i dokument och system som inte hänger ihop? Leder det till att mycket tid läggs på att extrahera, sammanställa och kvalitetssäkra information manuellt?

Se webinar 24 05 07 WOD Flödena I Dina Projekt

Förmågan att planera och följa upp de finansiella flödena i projekt och projektportföljer genom automatiserade, effektiva och samarbetsinriktade processer har blivit allt viktigare.  

Hypergene har sedan länge arbetat med lösningar inom projektområdet för flera olika branscher och vi har utifrån dessa erfarenheter tagit fram en sammanhållen lösning som möter behoven hos organisationer som driver stora projekt. Samtidigt som du får övergripande kontroll över planeringen och den projektekonomiska bilden är den helt integrerad med Hypergenes nya standard för ekonomiuppföljning samt budget & prognos.  

I webinaret berättar vi mer om lösningen för projektbudget som kan förenkla, effektivisera och kvalitetssäkra arbetet av de ekonomiska flödena i dina projekt.  

Talare

Ola Engquist, Produktexpert, Hypergene  
Johan Lod, Customer Success Manager/kundansvarig, Hypergene