Fem steg till bättre beslut och en mer flexibel styrning - med Rikard Olsson på Ekan Management

I en snabbföränderlig omvärld behöver företag snabbt kunna överblicka den finansiella situationen och anpassa den framåtriktade planeringen. Istället för statiska planeringsmodeller krävs nu verktyg som ger möjlighet att snabbt och dynamiskt utarbeta reviderade planer och anpassade prognoser. I det sammanhanget blir en mer flexibel styrning nödvändig – något vi berättar mer om i det här webinaret. Varmt välkommen!

Se webinar Rikard Olsson - Ekan Management WOD

I det här webinaret får du höra Rikard Olsson, konsult på Ekan Management och VD på Beyond Budgeting Institute, berätta om fem punkter för bättre beslut och styrning. De grundar sig i hans gedigna erfarenhet av såväl budgetlös styrning som utveckling av styrmodeller och ledningsprocesser. Rikard går bland annat igenom betydelsen av att information och beslutsunderlag är tillgängligt för alla, vinsten av att arbeta med rullande utfall och prognoser samt varför det är viktigt att tänka drivarbaserat.

Vi ger dessutom en överblick av hur Hypergenes molnbaserade produkt stödjer Rikards resonemang. Webinaret riktar sig till dig som är intresserad av frågor som finansiell planering och beyond budgeting samt hur du kan utveckla era styrprocesser.

Talare 

Rikard Olsson, konsult på Ekan Management och VD på Beyond Budgeting Institute 
Erik Thelander, produktchef på Hypergene