Ekonomens framtida roll och expertis

I en värld där digitalisering och AI (artificiell intelligens) påverkar såväl beslutsfattande som planeringsprocesser påverkas förstås ekonomens roll. Men hur? Det har Fredrik Nilsson, professor och Michael Grant, lektor, vid Uppsala universitet tittat närmare på i sin forskning.

WOD SE Uppsala Universitet (1)

I detta inspelade webinar berättar Fredrik och Michael om ekonomens framtida roll vid komplexa bedömningar och beslut i den digitala värld vi rör oss i – en värld där AI enligt många bedömare antas få en stor betydelse.

Med utgångspunkt i ny forskning argumenterar de för varför AI inte kan ersätta expertens intuition vid bedömningar och beslut. De kommer också in på begreppet intuitiv expertis och hur den kan utvecklas och användas.

Talare

Fredrik Nilsson, professor
Michael Gran, lektor Uppsala universitet