Digitalisering i offentlig sektor: En styrningsutmaning!

För att förstå varför digitalisering lyckas bättre inom vissa organisationer i offentlig sektor och sämre i andra kan man undersöka deras förmåga att förverkliga nyttan och skapa avsett värde. I praktiken: Hur duktiga de är på ändamålsenlig digitalisering.

I detta inspelade webinar delar Johan Magnusson, professor vid Göteborgs universitet och ansvarig för forskningskonsortiet Digital Förvaltning inom Swedish Center for Digital Innovation, med sig av erfarenheter och forskningsresultat.

Johan menar att många organisationer behöver ifrågasätta och ställa om sin styrning för att lyckas med digitaliseringsarbetet. En del av orsaken är att nödvändiga förutsättningar för framgång riskerar stå i direkt konflikt med styrningspraktiken.

Under det webinaret berättar Johan om hur man genom upprepade studier kunnat identifiera utmaningar och skapa konkreta lösningar som i dagsläget sprids snabbt i offentlig sektor. Han lyfter också frågan om vad digitalisering egentligen är, samt hur verksamheten kan behöva ställa om sin styrning för att säkerställa ändamålsenlighet.

Du får med dig såväl övergripande slutsatser från forskning som konkreta lösningar på många av de utmaningar som offentlig sektor brottas med i sitt digitaliseringsarbete. 

Talare

Johan Magnusson, docent vid Göteborgs universitet och ansvarig för forskningskonsortiet Digital Förvaltning inom Swedish Center for Digital Innovation
Robin Askelöf, marknadschef, Hypergene