Digitaliserad verksamhetsstyrning i myndigheter – fem steg för att lyckas

”Ökad digitalisering är nyckeln till effektivisering” är ett vanligt (och sant) förekommande uttryck inom offentlig förvaltning. Men vad betyder det i praktiken? Och var ska man som myndighet börja?

Se webinar 23 05 24 SE WOD Myndighet

För många är digitaliseringsvågen en blandad upplevelse – trots investeringar upplevs effekterna utebli. Som exempel kan en del i förklaringen vara att ekonomi- och personalinformationen visserligen är digital men finns i en rad olika system eller Excel-modeller med separata funktioner. Då kan ett viktigt steg vara att säkerställa automatiserade flöden, system som talar med varandra och kvalitetssäkrad data.  

I det här webinaret berättar vi mer om de fem steg som krävs för att stegvis lyckas med digitaliseringen av verksamhetsstyrningen. I grunden handlar det om att göra resan i rätt ordning, där varje steg bygger på de föregående. Vi visar och berättar både utifrån ett produkt- och processperspektiv. Du får dessutom se konkreta exempel från flera av våra kunder. 

Talare

Torbjörn Frank, affärsansvarig offentlig sektor Hypergene 
Jonas Leisvik, produktexpert Hypergene