Hur digitaliseringsvågen påverkar controller- och CFO-rollen 

Säg den styrelse eller ledningsgrupp som inte diskuterat digitaliseringens påverkan: på verksamheten och erbjudandet, likaväl som hur vi planerar och följer upp det vi gör. Lika säkert som att många yrkesroller ännu inte är uppfunna, lika säkert kommer många i och med digitaliseringen att få utvecklas i sina arbetssätt.

Anmäl mig 24 05 30 Lukas Gotetzki

En av dem som intresserat sig för den digitala transformationen är Lukas Goretzki, professor på Handelshögskolan i Stockholm. Han har under flera år undersökt hur controllers och ekonomiavdelningar påverkas av just detta. Lukas har även undersökt digitaliseringens effekter på budget- och prognosarbetet samt hur företagens och organisationernas strategiska planeringsarbete utvecklas och förändras I takt med att digitaliseringsvågen sveper fram.  

Under webinaret berättar Lukas Goretzki om sina forskningsresultat. I det berör han controllerns framtida yrkesroll, hur en CFO kan leda en avdelning i kraftig förändring samt hur beslutsstödsystem påverkar och påverkas av utvecklingen. 

Webinaret hålls på engelska.

Talare

Lukas Goretzki, Professor of Management Accounting & Control, Stockholm School of Economics
Robin Askelöf, CMO, Hypergene

Tid & Plats

Den 30 maj kl 8.30-9.15
Vid din dator – vi använder Zoom