Budgetering och agil styrning

Göran Nilsson är lektor på företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet och är medförfattare till flera artiklar och böcker inom agil styrning och ekonomistyrning.

WOD SE Göran Nilsson

I detta inspelade webinar berättar Göran om hur ett stort antal organisationer av de mest skilda slag har anpassat (eller inte anpassat) sitt budgetarbete under pandemin, liksom för- och nackdelar med en mer agil styrfilosofi baserad på forskning inom agil styrning och ekonomistyrning.

Mycket talar för att det är de verksamheter som är agila och bättre än konkurrenterna på att anpassa sig till sin närmiljö är vinnarna på sikt. De agerar som flexibla fiskstim: decentraliserade, samspelta och snabba.

Talare

Göran Nilsson, lektor på företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet
Robin Askelöf, marknadschef på Hypergene