Ängelholm – hur du kan effektivisera budgetarbetet och öka engagemanget

Med målet att öka delaktigheten och förtydliga ansvaret bland kommunens chefer har ekonomifunktionen i Ängelholm förbättrat och effektiviserat budgetprocessen. I detta webinar berättar de själva om sitt initiala behov, erfarenheter från förbättringsarbetet och vilka vinster som arbetet gett.

Anmäl mig

Ängelholm är en kommun som övergett den traditionella förvaltningsorganisationen och i stället bygger en agil utvecklings- och serviceorganisation som är lättrörlig, anpassningsbar och flexibel. Det har också inneburit ett ökat behov av ett flexibelt och snabbrörligt stöd för sina styr- och planeringsprocesser.

Under webinaret berättar Ängelholm kring budgetarbete idag:

  • sker i en sammanhållen lösning för hela organisationen
  • löpande kan följas samtidigt som stöd ges för att hantera uppgifter
  • återkommande prognoser på ett tydligt och strukturerat sätt
  • har med ett flerårsperspektiv både för drift, investeringar och exploateringar

Vänligen använd en annan webbläsare än Internet Explorer när du anmäler dig.

Talare

Filip Tingecz, systemförvaltare, Ängelholms kommun
Patrik Krook, ekonom, Ängelholms kommun
Peter Glans, affärsutvecklare kommun, Hypergene
Diana Broman, kundansvarig, Hypergene

Tid och plats

Torsdag 10 februari kl 08.30 - 09.15
Vid din dator – vi använder Zoom