Ängelholm – hur du kan effektivisera budgetarbetet och öka engagemanget

Med målet att öka delaktigheten och förtydliga ansvaret bland kommunens chefer har ekonomifunktionen i Ängelholm förbättrat och effektiviserat budgetprocessen. I detta inspelade webinar berättar de själva om sitt initiala behov, erfarenheter från förbättringsarbetet och vilka vinster som arbetet gett.

WOD Ängelholm Hur Du Kan Effektivisera Budgetarbetet

Ängelholm är en kommun som övergett den traditionella förvaltningsorganisationen och i stället bygger en agil utvecklings- och serviceorganisation som är lättrörlig, anpassningsbar och flexibel. Det har också inneburit ett ökat behov av ett flexibelt och snabbrörligt stöd för sina styr- och planeringsprocesser.

Under det inspelade webinaret berättar Ängelholm om det nya arbetssättet:

  • Sker i en sammanhållen lösning för hela organisationen.
  • Löpande kan följas samtidigt som stöd ges för att hantera uppgifter.
  • Återkommande prognoser på ett tydligt och strukturerat sätt.
  • Har med ett flerårsperspektiv både för drift, investeringar och exploateringar.

Talare

Filip Tingecz, systemförvaltare, Ängelholms kommun
Patrik Krook, ekonom, Ängelholms kommun
Peter Glans, affärsutvecklare kommun, Hypergene
Diana Broman, kundansvarig, Hypergene