Dina Försäkringar berättar om vägen till en digitaliserad och mer effektiv budget- och prognosprocess

I samband med en omstrukturering av bolagen inom sfären för Dina Försäkringar fanns ett behov av att förbättra processerna för den finansiella planeringen samt för uppföljning, rapporter och analys. I det här webinaret får du höra om fördelarna med att bolagen arbetar i en gemensam lösning.

22 09 14 SE WOD Dina Försäkringar

Det som tidigare var ett stort antal bolag har nu blivit fem, plus ett separat service- och återförsäkringsbolag - men fortfarande som en kundägd verksamhet under ett gemensamt varumärke 

I förändringsarbetet passade man på att ge chefer, säljavdelning, serviceenheter och controllers bättre förutsättningar att hantera processerna för sina komplexa ekonomimodeller och sin verksamhetsstyrning. Tidigare tog det alldeles för mycket tid, något man nu ville förändra i grunden. 

  • Dina Försäkringar berättar om hur de går till väga för att ge alla bolag:  
  • En obruten process för affärsplanering, budget och prognos, uppföljning och analys samt återkommande rapportering  
  • En automatiserad lösning för sin försäljnings-, driftskostnads- och personalbudgetering  
  • Total transparens mellan bolagen där huvuddelen av uppföljningen är likartad  
  • Kortare ledtider och ökade möjligheter till löpande analys 

Talare

Jonas Gunnarsson, Business Controller, Dina Försäkringar 
Erika Selinder, Customer Sucess Manager, Hypergene