Så kan projektbaserade organisationer decentralisera och effektivisera prognostisering av intäkter och kostnader

Många projektbaserade organisationer har utmaningar med sina planerings- och uppföljningsprocesser. De lever i en föränderlig omvärld och har ofta behov av att kunna fatta snabba beslut. Men ofta finns hinder kopplat till hur data och processer stödjer arbetet.

Se webinar

En vanlig utmaning är att det saknas en samlad bild som stöd för analys hos beslutsfattare på olika nivåer och en av orsakerna kan vara olika system som inte är sammankopplade. Inte minst märks detta när intäkter och kostnader ska prognostiseras. 

I det här webinaret visar vi hur rätt systemstöd kan stötta en decentraliserad process kring prognostisering av intäkter och kostnader, och fokuserar just denna gång på det som är personalrelaterat. För i Hypergenes molnbaserade lösning får du möjligheten att ha full kontroll på hela verksamhetsstyrningsprocessen. 

I webinaret visar vi ett case baserat på olika roller och exempel. Du får se hur personer på olika nivåer i organisationen iterativt, i Hypergene, kan samarbeta för att säkerställa en prognos som motsvarar centralt uppsatta mål. Du får också en övergripande inblick i vad Hypergene kan erbjuda för dig som arbetar med planerings- och uppföljningsprocesser i en projektbaserad organisation. 

Talare

Ulrika Bröjer, Lösningsspecialist, Hypergene  
Camilla Bladh, Lösningsspecialist, Hypergene