Agila budget- och prognosprocesser: så drar du nytta av rätt systemlösning

När förändringstakten ökar och omvärlden blir mer oförutsägbar behöver organisationer utveckla hur de planerar och leder sina verksamheter. Det kan handla om att vässa förmåga att manövrera mot sina mål genom mängder av data, vara snabbfotade när så krävs och säkerställa att beslut tar dem i rätt riktning. 

WOD Agila Budget Och Prognosprocesser

Dessutom blir agila och flexibla budget- och prognosprocesser alltmer avgörande. I det här webinaret fokuserar vi på hur en systemlösning som Hypergene bidrar till att skapa nya möjligheter. För dig som controller, ekonomichef eller med andra ansvar inom era planeringsprocesser utlovas därför en innehållsrik halvtimme. 

I webinaret visar vi hur du kan skapa förutsättningar för ökad effektivitet, förbättrad kvalitet och i förlängningen bättre beslutsfattande genom att automatisera processer och involvera organisationen i det ekonomiska planeringsarbetet. Vi berättar även om hur du i Hypergene kan arbeta med rullande och dynamiska planeringsmodeller, optimerade för just er verksamhet. Slutligen kommer vi också in på hur du kan arbeta med simuleringar och scenarioanalys – något som allt fler efterfrågar när förändringstakten ökar.

Talare

Ulrika Bröjer, lösningsexpert på Hypergene och med lång erfarenhet som controller  
Robin Askelöf, CMO på Hypergene intervjuar