Utveckla din agila verksamhetsstyrning

I en snabbföränderlig omvärld behöver företag och organisationer snabbt kunna överblicka förändringar och anpassa sig där det behövs. Då behöver inte minst verksamhetens planerings- och uppföljningsprocesser vara smidiga och lättrörliga. 

WOD SE Malin Wennerbro

I praktiken pratar man då om betydelsen av agil verksamhetsstyrning, vilket inkluderar områden som affärsplanering, budget och rapporteringsprocesserna i ett företag.  

Smidigheten kan i många fall åstadkommas med bättre ordning på data och digitalisering av arbetsflöden. Det kan vara ett steg i rätt riktning, men för att skapa den lättrörlighet som ger konkurrenskraft krävs en verksamhetsstyrning i samklang med affärsmiljön och organisationens specifika förutsättningar.  

I detta inspelade webinar berättar Malin Wennebro, vice VD på Ekan Management, om de frågor företagsledningen bör ställa sig för att forma sin agila verksamhetsstyrning.

Talare

Malin Wennebro, vVD, Ekan Management 
Robin Askelöf, marknadschef, Hypergene