Så arbetar du med agil ekonomi- och verksamhetsstyrning för högre flexibilitet

I det här webinaret gästas vi av Knut Fahlén, internationellt erkänd expert vid utveckling av styrnings- och ledningssystem inom såväl privata som offentliga organisationer. 

WOD SE Så Arbetar Du Med Agil Ekonomi Och Verksamhetsstyrning

Allt fler väljer bort den traditionella ekonomi- och verksamhetsstyrningen med årsvis planering och detaljerade budgetar. Risken är att detaljerade årsplaner skapar en falsk känsla av kontroll. Istället vill man bli bättre på att hantera en osäker omvärld, fatta snabbare beslut och arbeta med en agil styrning som tar hänsyn till oförutsedda händelser. En lösning är att utveckla en dynamiskt budgetprocess, där målstyrning, rullande uppföljning och prognos gör företaget mer flexibelt och snabbfotat.

 Knut Fahlén kommer i webinaret att beröra:

  • Brister med traditionell ekonomi- och verksamhetsstyrning som skapar tröga och stelbenta företag
  • Hur du kan utveckla ekonomistyrningen bort från traditionell budgetstyrning utan att tappa kontroll
  • Hur du i praktiken kan arbeta med rullande uppföljning och prognos genom visualisering och utvecklade trendanalyser
  • Vilka fallgropar du ska undvika vid förändring mot en mer agil ekonomi- och verksamhetsstyrning

Talare

Knut Fahlén, PhD and Management Consultant, Ekan Management
Robin Askelöf, Chief Marketing Officer, Hypergene