Dr. Mark van Rijmenam - Global Keynote Speaker and Strategic Futurist

EPISODE 39: We meet Dr. Mark van Rijmenam, a recognized strategic futurist, author of several books, and international keynote speaker. His deep understanding of generative AI, blockchain, the metaverse, and other emerging technologies has made him a trusted advisor to leaders all over the world. (NOTE: This episode is in English)

Dr Mark Van Rijmenam Till Hemsidan (1)

In our conversation, we dive into AI and its implications for organisations, leadership, and decision-making. We also cover topics such as how generative AI and the metaverse converge, how to keep up with the pace of change, and the importance of an exponential mindset. Join us for an exciting and thought-provoking talk about today and the future.

The podcast is hosted by Robin Askelöf, CMO at Hypergene, who is constantly looking for new perspectives on decision-making, business management, and leadership. The episode's book tip is "Future Visions: A human-machine collaboration on the potential of technology," written by Dr. Mark van Rijmenam and generative AI. It provides excellent insights into the possibilities of technology and its potential to transform our world.

Listen to the episode here or wherever podcasts are available, e.g. Podcaster, Spotify or Acast. And remember to subscribe to Competitive Edge / Konkurrenskraft to be reminded when new episodes are available to listen to!

IN SWEDISH

Vi träffar Dr. Mark van Rijmenam, en internationellt erkänd futurist, författare till flera böcker och keynote speaker. Hans djupa förståelse för generativ AI, blockchain, metaverse och flera andra teknikområden i framkant har lett till att han rådger chefer och ledare över hela världen.

I avsnittet fördjupar vi oss i AI:s konsekvenser för organisationer, ledarskap och beslutsfattande. Vi kommer också in på hur generativ AI och metaverse smälter samman, hur man håller jämna steg med den (minst sagt) intensiva förändringstakten och vikten av att ha ett exponentiellt tankesätt. Följ med på ett spännande och tankeväckande samtal om samtiden och framtiden!

Podden leds av Robin Askelöf, CMO på Hypergene, som är på ständig jakt efter nya perspektiv på beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Avsnittets boktips är "Future Visions: A human-machine collaboration on the potential of technology,"", skriven av Dr. Mark van Rijmenam och generativ AI. Den ger många nya insikter om teknikens möjligheter och dess potential att förändra världen.

Lyssna på avsnittet här eller där poddar finns, t.ex. Podcaster, Spotify eller Acast. Kom ihåg att prenumerera på Competitive Edge / Konkurrenskraft så påminns du om när nya avsnitt finns att lyssna på!