Enabling better

performance

Bättre planering, uppföljning och analys. Effektivisera budget- och prognosprocesserna, använd avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och bryt ner planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Se videodemo

Med Hypergene effektiviserar du din planering, uppföljning och analys.

Vi är glada och stolta över alla våra kunder. Här är några exempel:

Ett agilt och dynamiskt verktyg

Genom att få ihop de finansiella, operativa och strategiska planeringsprocesserna arbetar du sammanhållet och effektivt.

Läs mer

Bättre beslutsfattande

Kombinationen av avancerad analys, hög grad av self service och automatiserade rapportfunktioner ger dig nya möjligheter och bättre beslut.

Läs mer

Effektivitet i molnet

Arbeta med säkerhet, kvalitet och i teknisk framkant via vår molntjänst – med integrationer som kvalitetssäkrar data och effektiviserar processer.

Läs mer

Kunder berättar om värdet med Hypergene