Enabling better
performance

Hypergene levererar bättre planering, uppföljning och analys. Använd vår molnbaserade lösning för att effektivisera budget- och prognosprocesserna, få avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och bryta ner planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

96 procent av kunderna säger att de får effektivare planerings- och uppföljningsprocesser genom Hypergene, enligt kundundersökningen 2023.

Det har aldrig varit viktigare att ha rätt beslutsunderlag och bättre möjligheter till en flexibel planeringsprocess. Vill du veta mer om hur du kan effektivisera och utveckla din planering, uppföljning och analys?

Se videodemo

Med Hypergene effektiviserar du din planering, uppföljning och analys

Vi är glada och stolta över alla våra kunder. Här är några exempel:

Ett agilt och dynamiskt verktyg

Genom att få ihop de finansiella, operativa och strategiska planeringsprocesserna arbetar du sammanhållet och effektivt.

pil

Bättre beslutsfattande

Kombinationen av avancerad analys, hög grad av self service och automatiserade rapportfunktioner ger dig nya möjligheter och bättre beslut.

pil

Effektivitet i molnet

Arbeta med säkerhet, kvalitet och i teknisk framkant via vår molntjänst – med integrationer som kvalitetssäkrar data och effektiviserar processer.

pil

Kunder berättar om värdet med Hypergene