Vad ligger bakom Sveriges bästa verksamheter? Fem principer för att lyckas

Vad säger forskningen om vad som gör att vissa verksamheter blir riktigt framgångsrika? Det får vi höra Henrik Eriksson berätta om i detta webinar. Han är biträdande professor vid Chalmers och har under hela sin forskarkarriär intresserat sig för vad det är som gör att vissa företag och organisationer lyckas bättre än andra. De allra bästa har nöjdare kunder, nöjdare medarbetare och når högre resultat – och det finns faktorer de har gemensamt.

Anmäl mig

I december 2019 kom han ut med boken ”Sveriges bästa verksamheter” där han utifrån sin forskning visar att det finns ett antal principer och arbetssätt som ligger bakom framgången, oavsett typ av verksamhet och bransch. Bland nycklarna finns hur man ser på sig själv och sina kunder, att säkerställa värdeskapande processer, verksamhetens ledarskap och ett ständigt förbättringsfokus. 

Under webinaret kommer Henrik in på både fallgropar och framgångsfaktorer. Dessutom får du som vill utveckla verksamheten med dig fem tydliga principer att arbeta utifrån. 

Vänligen använd en annan webbläsare än Internet Explorer när du anmäler dig.

Talare

Henrik Eriksson, biträdande professor, Chalmers Tekniska högskola 
Robin Askelöf, CMO, Hypergene 

Tid och plats

Onsdag 1 december, kl 08.30-09.20
Vid din dator – vi använder Zoom

Varmt välkommen!