Utmaningar för controllers i en turbulent omvärld – och hur rätt systemlösning kan hjälpa

Att vara controller innebär att hela tiden möta och kunna hantera nya utmaningar. Inte minst har de senaste åren visat att förväntningarna förändras; mer fokus på att snabbt få fram nya prognoser, effektivare rapportering och högre krav på att förstå verksamheten och snabbt kunna se avvikelser.

Anmäl mig

Exemplen på utmaningar är många men lyckligtvis finns också lösningar som ger nya möjligheter. 

I webinaret intervjuas Ulrika Bröjer, lösningsexpert på Hypergene och med mångårig erfarenhet som business controller och group controller i större IT- och telekombolag. Hon utgår från controllerns vardag och pekar på de vanligaste utmaningarna hon sett under sina år i rollen, men också från många av de projekt hon hanterar idag. Ulrika visar också goda exempel på lösningar hon sett fungerar i praktiken. 

Exempel på frågeställningar (och lösningar) vi tittar närmare på: 

  • Hur hittar vi relevanta nyckeltal att styra verksamheten på?  
  • Hur säkerställer vi att vi har rätt data och information med bra kvalitet?   
  • Hur kan vi bli mer effektiva i budget- och prognosarbetet? 
  • Hur kan vi få till effektivare rapporteringsprocesser för verksamheten där vi minimerar det manuella arbetet? 
  • Hur kan vi organisationen att känna mer ansvar för sitt resultat?  

Vänligen använd en annan webbläsare än Internet Explorer när du anmäler dig.

Talare

Ulrika Bröjer, lösningsexpert på Hypergene och med lång erfarenhet som controller
Robin Askelöf, CMO på Hypergene intervjuar

Tid och plats

Torsdag 9 december kl 08.30 - 09.15
Vid din dator – vi använder Zoom