Stöd för ekonomisk planering och kontroll i stora projekt – så gör Salems kommun

Att digitalisera och kvalitetssäkra den ekonomiska planeringen i stora projekt kan innebära många och avsevärda vinster. Men vägen dit kan vara svår utan rätt verktyg – något vi berättar om och visar lösningar på i det här webinaret med Salems kommun.

Se webinar Två män sitter och samtalar kring dator.

Det är nog många som kan känna igen sig i situationen med att den ekonomiska planeringen och uppföljningen av projekt ofta sker i dokument och olika system som inte hänger ihop med varandra. Därför läggs ofta omfattande tid på att extrahera, sammanställa och kvalitetssäkra information manuellt. De manuella sammanställningarna medför en stor risk för osäker och inaktuell ekonomisk information om projekten. Och då många projekt är av betydande storlek som pågår under flera år, finns stora vinster med att digitalisera och kvalitetssäkra arbetet med en lösning för projektekonomisk styrning.

I webinaret får du ta del av hur Salem använt Hypergene projektapplikation för att få en sammanhållen process för projektstyrning: från projektidé till genomförande och avslut i projektet/projekten i organisationen. I praktiken underlättas hela projektprocessen med planering och uppföljning av de ekonomiska flödena. Salems kommun har kommit en bit i implementeringsarbetet och börjar med ett antal exploateringsprojekt där den nya lösningen ska bidra till ett ändrat och mer effektivt arbetssätt.