Så kan myndigheter resursplanera och följa upp verksamheten och projekt effektivare

För många myndigheter är det en utmaning att enkelt kunna följa hur fördelade anslag och medel används. En orsak är att resursplanering och uppföljning ofta saknar koppling till verksamhetsplan, olika aktiviteter och projekt. Det gör det svårt för verksamheten att planera, följa upp och rapportera om hur det går. Transparensen blir låg och det är svårt att säkerställa att resurser används på ett optimalt sätt.

Anmäl mig

I detta webinar visar vi hur tjänsteintensiva myndigheter kan koppla sin bemanningsplanering till verksamhetsplan och aktiviteter - men också till projekt. Vi visar hur kopplingen leder till bättre kontroll och bättre möjligheter att styra och planera. När tidrapporteringen sker i samma lösning fås ett kraftfullt stöd att följa hur planerad tid står sig i förhållande till nedlagd tid. 

Under webinaret får ta del av hur: 

  • Ledning lättare kan säkerställa att resurser används effektivt  
  • Chefer smidigt kan planera och se om de använder anslag och medel på bästa sätt 
  • Chefer kan få bättre stöd för att avgöra om planerad tid är vettig, om det råder under- /överbemanning eller om resurser behöver omfördelas 
  • Chefer och projektledare enkelt kan visa hur medel används och rapportera kring utfall 
  • Medarbetare kan få en tydlig bild över vad som förväntas av dem under kommande period 
     

Under webinaret får du även en kort introduktion kring Hypergenes hela erbjudande för myndigheter. Vi berättar hur du med Hypergene kan få ett sammanhållet systemstöd för strategi, planering, genomförande och uppföljning där myndigheten kan ta ett grepp om hela verksamhetsstyrningen för beslutsfattare på alla nivåer.

Vänligen använd en annan webbläsare än Internet Explorer när du anmäler dig.

Talare

Anna Söderström, projektledare myndigheter, Hypergene
Isak Bergfeldt, produktexpert myndigheter, Hypergene
Eira Helling, affärsutvecklare myndigheter, Hypergene

Tid och plats

Onsdag 17 november, kl 08.30-09.30
Vid din dator – vi använder Zoom

Varmt välkommen!