Kraften i Hypergenes integrerade produkt för planering, uppföljning och analys

För att kunna styra, planera och följa upp verksamheten brottas chefer ofta med överväldigande informationsmängder och komplexa IT-system som fyller isolerade och skilda funktioner. I en tid av snabb förändring har det samtidigt blivit allt viktigare att ha rätt beslutsunderlag och en snabbfotad planeringsprocess. I detta webinar visar vi hur Hypergene kan ge beslutsfattare bättre förutsättningar.

WOD SE Kraften I Hypergenes Integrerade Produkt För Planering, Uppföljning Och Analys

Hypergene molnbaserade produkt, som kan implementeras stegvis, rymmer fem samverkande produktdelar:

  • Strategisk Planering
  • Budget & Uppföljning
  • Analys & Insikter
  • Verksamhetsrapportering
  • KPI-uppföljning

Delarna utgör var för sig viktiga delar inom sina områden. Sammantaget utgör de en integrerad helhetslösning. Lägger man dessutom till våra automatiserade processflöden, rollbaserade portaler och integrationer med alla tänkbara källsystem, – ja, då blir möjligheterna enorma.

I webinaret får du ta del av hur Hypergene fungerar i praktiken och vi visar många värden och effekter som nås genom att kombinera produktdelarna till en helhet, i en sammanhållen lösning.

Talare

Bengt Rahm, produktchef, Hypergene 
Jonas Leisvik, produktexpert, Hypergene