Bättre planering och uppföljning genom digitaliserat stöd för KPI:er

Att identifiera, planera utifrån och följa upp relevanta nyckeltal är centralt för en effektiv styrning. Samtidigt är det något som ofta är ett tidsödande arbete som involverar många personer. Med manuellt arbete ökar risken för dålig datakvalitet och spårbarheten blir låg. Ofta lever också KPI:er ett eget liv skilt från system och dokumentation som hanterar affärs- och verksamhetsplaner samt mål.

Se webinar WOD SE Bättre Planering Och Uppföljning Genom Digitaliserat Stöd För KPI Er

I det här webinaret berättar vi om hur du på ett automatiserat och effektivt sätt kan möjliggöra en mer mål- och KPI-orienterad planering, styrning och uppföljning. Vi har gjort det komplexa enkelt. Genom vår nya KPI-modul kommer du lättare att kunna fokusera på de KPI:er som beskriver verksamhetens prestation i relation till era mål.

Vi visar hur modulen omvandlar verksamhetsdata till KPI:er som sedan delas med beslutsfattare. Du får se hur mål- och visionsvärden sätts manuellt eller beräknas utifrån till exempel budget, samt hur du skapar spårbarhet och jämförbarhet av nyckeltalen över tid.

Vi visar hur modulen kan samverka med andra system samt Hypergenes stöd för:

  • Strategisk planering
  • Budget & prognos
  • Analys & insikter
  • Verksamhetsrapportering

Talare

Bengt Rahm, produktchef, Hypergene 
Jonas Leisvik, produktexpert, Hypergene