Inspireras av tidigare webinar för offentlig sektor

Här hittar du ett urval av våra mest populära webinars för offentlig sektor.

Tre personer framför skärm på Hypergene.

Vid frågor gällande webinars vänligen kontakta vår marknadskoordinator Isabella Johansson.

Digitalisera den kommunala verksamhetsstyrningen
Att digitalisera verksamhetsstyrningen är ett viktigt steg för effektivisering av planering, uppföljning och analys. Men också något som många brottas med. I det här webinaret berättar vi om fem steg för att lyckas, inklusive olika kundexempel. För dig som är ekonomichef, controller eller digitaliseringsansvarig i en kommun. Se webinar

Så har Lidköping fått bättre koll på läget och ökad delaktighet inom området IFO
ett webinar berättar Anna-Karin Folger, som är utvecklingschef på Lidköpings kommun, mer om hur verksamheten lämnat Excelarken bakom sig och digitaliserat arbetet kring IFO. Ett arbete som inte bara förbättrat styrning och uppföljning utan också, genom mer lättillgänglig data, ökat organisationens delaktighet. Se webinar

Digitalisera verksamhetsstyrningen - fem steg för att lyckas
Att digitalisera verksamhetsstyrningen är ett måste för att möta behoven av effektivitet, kvalitet och konkurrensförmåga. Men för många är digitaliseringsvågen en blandad upplevelse – trots investeringar upplevs effekterna utebli. Varför blir det så? I det här webinaret berättar vi om fem steg för att lyckas samt visar exempel från våra kommunkunder. Se webinar

Räkna hem investeringen i ditt beslutsstöd
En majoritet av ekonomicheferna i landets kommuner tror på sämre ekonomiska förutsättningar under 2020 jämfört med 2019, enligt en undersökning av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I det läget är ekonomisk kontroll och effektivare styrning viktigare än någonsin.
Se webinar

Så arbetar SiS med risk kopplat till myndighetens mål
Statens institutionsstyrelse har utvecklat en modell där risk kopplas till myndighetens styrningsprocess. Genom att införa Hypergene som stöd för sin modell har hela organisationen fått en förenklad arbetsprocess för sin målstyrning samtidigt som ledningen fått bättre överblick och koll på verksamheten. Se webinar

Ta kontroll över de ekonomiska flödena i era stora projekt
Upplever du att ni saknar en total bild över de stora projektens ekonomiska flöden och att processen kring projekten är ineffektiv och svårarbetad? Då är vår nya projektapplikation det du behöver för att förenkla, effektivisera och kvalitetssäkra arbetet. Se webinar

Utveckla kommunens verksamhetsstyrning med stöd av Hypergene
I Hypergene samlar ca 70 av landets kommuner alla väsentliga delar av sin verksamhetsstyrning. Ledning, chefer och stödfunktioner får en ingång för att kunna svara på frågorna ”Vart är vi på väg?”, ”Hur kommer vi dit?” och ”Var befinner vi oss?”. Se webinar

Kommunalt budget- och prognosarbete – framgångsfaktorer och erfarenheter
I kommunal verksamhet är budget- och prognosprocessen ett viktigt styrinstrument – men också ett arbete som riskerar ta onödigt mycket tid i anspråk. Genom rätt systemlösning kan man både höja kvaliteteten i alla moment samtidigt som processerna effektiviseras avsevärt. Se webinar

Så effektiviserar du myndighetens styrning, uppföljning och återrapportering
Vi visar hur det med Hypergene är möjligt att underlätta verksamhetsstyrningen för hela myndigheten med fokus på hur information om återrapportering till regeringen kan samlas in på ett effektivt sätt. I korthet handlar det om att ge verksamhetsansvariga, ledningsfunktioner och controllers de verktyg de behöver för budget, uppföljning och återrapportering – liksom möjligheterna att på ett effektivt sätt få tillgång till rätt beslutsunderlag. Vi visar konkreta exempel från myndighetskunder vars vardag redan underlättats avsevärt. Se webinar

Att införa ett beslutsstöd – Sandvikens kommun berättar om sina erfarenheter
I webinaret får du lyssna på Sandvikens kommun som ger tips och råd kring hur du bör planera tid och resurser för att införandprojektet ska bli lyckat. Du får även ta del av deras syn på hur ansvaret kring arbetsprocess och system bör fördelas – samt hur användarna upplever lösningen och nyttan. Dessutom kommer vi in på tips på hur du får till ett högt användande av Hypergene. Se webinar

Så får myndigheten bättre förutsättningar att analysera verksamheten
Trots digitaliserings möjligheter omfattas myndigheters rapportering fortfarande av mycket manuellt och tidsödande arbete. De rapporter som levereras ger sällan tillräckligt stöd för analys och spårbarheten är begränsad. I det här webinaret visar vi hur du kan automatisera och digitalisera processen med att samla in och presentera data – samt hur möjligheterna att förstå och analysera verksamheten därmed kraftfullt kan förbättras. Se webinar

Så kan kommunen få bättre förutsättningar för analys av verksamheterna
Trots digitaliserings möjligheter omfattas en kommuns rapportering fortfarande av mycket manuellt och tidsödande arbete. De rapporter som tas fram innehåller sällan stöd för analys och spårbarheten till nyckeltalen är begränsad. I det här webinaret visar vi hur du kan automatisera och digitalisera processen med att samla in och presentera data i rapporteringen – samt hur möjligheterna att förstå och analysera verksamheten kraftfullt kan förbättras. Se webinar