Hypergenes lösning på 30 minuter

Ett stort antal organisationer använder den webbaserade produkten Hypergene för att effektivisera sin planering, uppföljning och analys – både i privat och offentlig verksamhet. Det kan t.ex. handla om att effektivisera budget- och prognosprocesserna, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter eller arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Kvinna framför dator.

Under detta korta webinar-on-demand visar vi produktens olika delar som kan användas var för sig eller som en kraftfull helhet. Vi visar hur du effektivt jobbar med verksamhetsstyrning i Hypergene och hur du kan få olika delar – såsom målstyrning, budget, uppföljning, analys och verksamhetsrapportering – att enkelt hänga ihop genom att använda dig av ett gemensamt systemstöd för hela processen.

Webinaret riktar sig till dig som vill få en övergripande koll på Hypergene och är möjligt att titta på närhelst det passar dig.