Hypergenes applikation för Individ- och familjeomsorgen

I vår roll som leverantör av beslutsstödsystem träffar vi många olika kommuner. En sak som i princip alla har gemensamt är frustrationen över att behöva lägga mycket tid och kraft på sammanställningar av olika slag.

Bild på skärm med Hypergenes logotype.

Att ta fram underlag för analyser, månadsrapporter eller nyckeltal är något som i regel kräver en hel del manuellt arbete, vilket i sin tur ofta är mycket tidskrävande.

I det här webinaret on demand visar vi Hypergenes lösning för individ- och familjeomsorg och hur analys och uppföljning väsentligt kan effektiviseras. Vi visar hur data automatiskt hämtas från verksamhetssystem som t.ex. Procapita/Lifecare, Treserva och Pulsen Combine. Via användarvänliga gränssnitt är det smidigt att analysera hela flödet från aktualisering, utredning, beslut och insatser.