Hur digitaliseringsvågen påverkar controller- och CFO-rollen

Lukas Goretzki, Associate Professor på Handelshögskolan i Stockholm har länge forskat kring hur controllers och ekonomiavdelningar påverkas av den digitala utvecklingen.

Lukas har även undersökt digitaliseringens effekter på budget- och prognosarbetet och hur företagens och organisationernas strategiska planeringsarbete utvecklas och förändras I takt med att digitaliseringsvågen sveper fram.

Under webinaret berättar Lukas Goretzki om sina forskningsresultat. I det berör han controllerns framtida yrkesroll, hur en CFO kan leda en avdelning i kraftig förändring och hur beslutsstödsystem påverkar och påverkas av utvecklingen.

Vänligen använd en annan webbläsare än Internet Explorer när du anmäler dig.