Hur digitaliseringsvågen påverkar controller- och CFO-rollen

Lukas Goretzki, Associate Professor på Handelshögskolan i Stockholm har länge forskat kring hur controllers och ekonomiavdelningar påverkas av den digitala utvecklingen.

WOD SE Lucas Goretzki

Lukas har även undersökt digitaliseringens effekter på budget- och prognosarbetet och hur företagens och organisationernas strategiska planeringsarbete utvecklas och förändras i takt med att digitaliseringsvågen sveper fram.

Under det inspelade webinaret berättar Lukas Goretzki om sina forskningsresultat, controllerns framtida yrkesroll, hur en CFO kan leda en avdelning i kraftig förändring och hur beslutsstödsystem påverkar och påverkas av utvecklingen.

Talare

Lukas Goretzki, associate professor Stockholms School of Economics
Robin Askelöf, marknadschef, Hypergene