Hur digitaliseringsvågen påverkar controller- och CFO-rollen, liksom ekonomifunktionen i stort

Säg den styrelse eller ledningsgrupp som inte diskuterat digitaliseringens påverkan: på verksamheten och erbjudandet, likaväl som hur vi planerar och följer upp det vi gör. Lika säkert som att många yrkesroller ännu inte är uppfunna, lika säkert kommer många i och med digitaliseringen att få utvecklas i sina arbetssätt.

En av dem som intresserat sig för den digitala transformationen är Lukas Goretzki, Associate Professor på Handelshögskolan i Stockholm. Han har i flera års tid undersökt hur controllers och ekonomiavdelningar påverkas av just detta. Lukas har även undersökt digitaliseringens effekter på budget- och prognosarbetet samt hur företagens och organisationernas strategiska planeringsarbete utvecklas och förändras I takt med att digitaliseringsvågen sveper fram.  

Under seminariet berättar Lukas Goretzki om sina forskningsresultat. I det berör han controllerns framtida yrkesroll, hur en CFO kan leda en avdelning i kraftig förändring samt hur beslutsstödsystem påverkar och påverkas av utvecklingen.  

 

OBS: Inspelningen är bildmässigt en något enklare version av hur webinaret upplevdes live – detta pga av inspelningsfunktionaliteten i Zoom. Innehållet är dock samma!