Framtidens finansfunktion – när berättandet och nyckeltalen skapar magi

Under de senaste 30 åren har organisationer börjat mäta sin verksamhet allt mer. Det spelar ingen roll om man är ett företag, en skola eller en ideell förening. ”Det som mäts blir gjort” har blivit en sanning för många chefer och medarbetare.

Forskning visar dock att denna sanning behöver nyanseras. Utifrån sin egen och andras forskning visar Martin Carlsson-Wall, Associate Professor på Handelshögskolan i Stockholm, hur nyckeltalen behöver kompletteras med starka berättelser. På samma sätt som en individ behöver kombinera hjärta och hjärna så behöver organisationer skapa magi genom att kombinera berättelser och nyckeltal.

Under det här inspelade webinaret beskriver Martin forskningsfronten samt ger konkreta exempel från multinationella företag, äldreboenden och fotbollsklubbar. I en allt mer digitaliserad värld kommer metaforer och förmågan att kommunicera spela en avgörande roll för hur en organisation presterar.

Webinaret är on-demand och du kan se det när du vill.

Talare

Martin Carlsson-Wall, Associate Professor på Handelshögskolan i Stockholm
Robin Askelöf, Marknadschef på Hypergene