Framtidens ekonomifunktion – hur du förändras i takt med omvärlden

Vad krävs av ekonomifunktionen när omvärlden förändras? Hur bör dess ledare och medarbetare agera för att möta framtiden på bästa sätt? Det är frågor som blir alltmer aktuella när inte minst digitaliseringen och en högre förändringstakt ställer nya krav.

Anmäl mig

Ekonomifunktionen står inför både utmaningar och möjligheter. Inte minst gör digitaliseringen att det går att få en alltmer rådgivande och viktig roll i att driva verksamheten framåt. Digitaliseringen leder också till en rad förändringar som rör såväl processer och system som kompetenser och organisationsstrukturen. 

I detta webinar får du lyssna till experter på PwC Sverige, som utifrån en färsk undersökning och erfarenheter från kundprojekt berättar om varför ekonomifunktionen behöver förändras men framför allt hur du skapar en ekonomifunktion som arbetar effektivt, bidrar med faktabaserade insikter och är drivande i verksamhetens utveckling. I webinaret får du även ta del av trender inom verksamhetsstyrningen i stort.

Talare

Sara Faskhoody Skärlina, Head of Finance Strategy & Transformation, PwC Sverige
Olof Olsson, Senior Manager, Management Consulting, PwC Sverige
Robin Askelöf, Chief Marketing Officer, Hypergene

Tid & datum 

9 februari kl 08.30 - 09.15 
Vid din dator - vi använder Zoom