Förbättrad projekthantering för lärosäten

Lägger du för mycket tid på processen med ansökningar av externa medel och uppföljning av forskningsprojekt? Är det svårt att få en snabb överblick av projekten på olika fakulteter och institutioner? Varmt välkommen till ett webinar för dig som arbetar med dessa processer och är nyfiken på hur ni med rätt systemstöd kan nå högre effektivitet och öka kvaliteten.

Anmäl dig!

Hypergene är ett komplett systemstöd för verksamhetsstyrning och används redan idag av många lärosäten, både i Sverige och Norge. Modulen 'Stöd till projekt' är framtagen i samarbete med våra lärosäteskunder och är skräddarsydd för att stödja hela processen, från ansökning av externa medel till budgetering, prognostisering och uppföljning.

I Hypergene underlättas ansökningsarbetet med kalkylfunktionalitet för samfinansiering och indirekta kostnader. Projektuppföljning på projektledare, kontrakt och finansiär etc. ger användarna möjlighet att hitta avvikelser i ett tidigt skede.

Under webinaret visar vi hur stödet för hela processen ser ut; hur ansökningar skapas, kalkyler tas fram och till slut sammanställs i finansiärens egna mallar. Vi visar hur forskare kan följa projektbudget mot utfallet och uppdatera sin prognos, liksom hur projektledare och kontraktansvariga kan följa upp sina aktiviteter oberoende av organisatorisk tillhörighet.

Vänligen använd en annan webbläsare än Internet Explorer när du anmäler dig.

Talare

Peter Glans, Affärsansvarig för Lärosäten på Hypergene
Jonas Claudelin, Beslutsstödskonsult på Hypergene

Tid och plats

Tisdag 19 oktober, kl 08.30-09.30
Vid din dator – vi använder Zoom

Varmt välkommen!