Siffrornas magi – hur siffror och nyckeltal kan vara avgörande för framgång

Arbetar du med många nyckeltal i verksamheten? Kan det ibland vara svårt att skapa engagemang och förståelse för siffrorna i organisationen – trots att de är helt avgörande för att fatta rätt beslut? Då är det här ett webinar för dig.

Låt dig inspireras av Bino Catasús, professor i redovisning och revision vid Stockholms universitet och sakkunnig på Nyckeltalsinstitutet. Bino delar med sig av sina kunskaper, teorier och tankar kring värdet av siffror i allmänhet och nyckeltal i synnerhet kopplade till verksamhetsstyrning. Bino själv sammanfattar sin syn på siffror och nyckeltal med: "Rätt använt kan nyckeltal vara skillnaden mellan utveckling och stillastående”. 

Innehållet riktar sig till dig som arbetar i både privat och offentlig sektor.

Talare

Bino Catasús, professor, Företagsekonomiska institutionen Stockholms universitet
Robin Askelöf, marknadschef, Hypergene