Finansiell planering - skapa värde snabbt med Hypergene

Under drygt 30 minuter tar vi avstamp i webinaret ”5 steg till bättre beslut och en mer flexibel styrning” med Rikard Olsson, konsult på Ekan Management och VD på Beyond Budgeting Institute.

Vi utgår från Rikards fem steg och gör en djupdykning i de grundläggande delarna av Hypergenes lösning för ekonomisk planering, uppföljning och analys.

Lösningen integreras mot befintliga ekonomisystem och ger er förmågan att omedelbart säkerställa finansiell kontroll och möjliggör smidig framåtriktad ekonomisk planering. De viktigaste delarna av lösningen införs med en mycket begränsad insats, ger snabb effekt och en hög grad av self service.

Hypergenes mjukvara kan sen byggas ut utifrån era behov inom det finansiella området, men också inom, exempelvis; affärsplanering, riskhantering, scenarioplanering, nyckeltalsanalys och verksamhetsanalys.

Det inspelade webinaret riktar sig till dig som är intresserad av hur ni kan få bättre ekonomisk kontroll, effektivisera processer och maximera utvecklingsmöjligheter.

Vänligen använd en annan webbläsare än Internet Explorer när du anmäler dig.