Så fick Elmea (f.d. Lofotkraft) en effektivare budgetprocess och mer träffsäkra prognoser

När förändringstakten ökar och omvärlden blir mer oförutsägbar behöver bolagen utveckla hur de planerar och leder sina verksamheter. Att då kunna jobba effektivt med sin budget samt göra träffsäkra prognoser blir helt avgörande. Att dessutom kunna dra nytta av redan gjorda investeringar i analysverktyg så som t.ex. Power BI eller Qlik gör att ditt arbete kan effektiviseras på många plan.

Se webinar 23 04 27 SE WOD Emlea (1)

I det här webinaret berättar Elmea hur de, från att ha jobbat i Excel, nu fått en mer automatiserat budgetprocess som gör att de mycket snabbare kan ta fram prognoser som också är mer träffsäkra. Du får ta del av hur ekonomirapporteringen generellt förbättrats, speciellt till ledning och chefer. Vi kommer också visa hur Hypergene kan integreras med andra BI-verktyg och hur du kan få ett sömlöst flöde av verksamhetsdata. 

Hypergene och Arribatec har även hjälpt energibolag som Öresundskraft AB, Jämtkraft AB, Mørenett AS, Norrenergi AB, Göteborg Energi AB med flera, att effektivisera sin verksamhetsstyrning. 

Talare

Øyvind Løvdal, økonomisjef, Elmea AS 
Andreas Ørnes, controller, Elmea AS 
Arne Magnus Alhaug, Engagement Manager, Arribatec 
Dan Belleus, Head of Sales Norway, Hypergene