Ekonomisk kommunikation – på användarnas villkor

Under pandemin ändrades controllerns vardag radikalt, inte minst vad gäller den ekonomiska kommunikationen. Under det här webinaret får du ta del ny forskningens kring att kommunicera kring ekonomiska nyckeltal och resultat.

Anmäl mig

Bino Catasús, professor på Stockholms universitet, fördjupar sig i en av ekonomernas största utmaningar – att kommunicera sina resultat. Presentationen bygger på Binos erfarenheter och forskning, men också slutsatserna från den färska studie som gjorts om controllers som under pandemin fick hantera nya förutsättningar för att samla ihop och dela med sig av sina rapporter.

Vänligen använd en annan webbläsare än Internet Explorer när du anmäler dig.

Talare

Bino Catasús, professor, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
Robin Askelöf, marknadschef, Hypergene

Tid och plats

Onsdag 2 februari kl 08.30 - 09.30
Vid din dator – vi använder Zoom