Hur du enkelt och snabbt skapar förutsättningar för en agil budget- och prognosprocess

I en snabbföränderlig omvärld behöver företag och organisationer snabbt kunna överblicka den finansiella situationen och anpassa den framåtriktade planeringen. Från att tidigare ha kunnat förlita sig på statiska och långsiktiga planeringsmodeller krävs nu istället verktyg som ger organisationen möjlighet att enkelt och dynamiskt utarbeta budget och rullande prognoser.

Anmäl mig Hur du enkelt och snabbt skapar förutsättningar för en agil budget- och prognosprocess

I webinaret får du en inblick i hur du enkelt kan komma igång med Hypergene för ekonomisk planering, uppföljning och analys. Du får även höra om erfarenheter från kunder som fått nya möjligheter med Hypergene på plats. Lösningen integreras mot ert befintliga ekonomisystem och möjliggör en agil och framåtriktad ekonomisk planering.

Webinaret i korthet – vi går igenom hur du kan få stöd för:

  • rullande prognosmodeller
  • dynamisk resultatuppföljning där utfall kan jämföras mot budget och senast reviderade prognos
  • att enkelt addera till drivasbaserade modeller för t.ex. personal och projekt.
  • att omvandla verksamhetsdata till KPI:er och styrande nyckeltal som delas med beslutsfattare
  • att gifta ihop lösningen för ekonomisk planering med ert befintliga BI system

I samband med anmälan kan du läsa mer om webinarets innehåll och paketeringen Hypergene Essentials.

Talare 

Erik Thelander, Product Director, Hypergene

Tid & plats 

Den 28 september kl 08.30-09.15 
Vid din dator - vi använder Zoom