Hur du enkelt och snabbt skapar förutsättningar för en agil budget- och prognosprocess

I en snabbföränderlig omvärld behöver företag och organisationer snabbt kunna överblicka den finansiella situationen och anpassa den framåtriktade planeringen. Från att tidigare ha kunnat förlita sig på statiska och långsiktiga planeringsmodeller krävs nu istället verktyg som ger organisationen möjlighet att enkelt och dynamiskt utarbeta budget och rullande prognoser.

Anmäl mig förutsättningar för en agil budget- och prognosprocess

I webinaret får du en inblick i hur du enkelt kan komma igång med Hypergene för ekonomisk planering, uppföljning och analys.  Du får även höra om erfarenheter från kunder som fått nya möjligheter med Hypergene på plats. Lösningen ger ett stort värde till ett fast pris och med en mycket begränsad insats. Hypergene integreras mot ert befintliga ekonomisystem och ger förmågan att effektivisera era budget- och prognosprocesser samt möjliggör en agil och framåtriktad ekonomisk planering. 

 

Vi går igenom: 

  • Hur du via en intuitiv och själv-service-baserad tjänst definierar de planeringsmodeller som passar er verksamhet bäst. Lösningen ger, utöver möjligheter till budget och årsbunden prognos, också stöd för rullande prognosmodeller. 
  • Hur du får stöd för dynamisk resultatuppföljning där utfall kan jämföras mot budget och senast reviderade prognos. Du kan enkelt analysera trender och identifiera avvikelser utifrån ett multidimensionellt perspektiv som motsvarar er ekonomiska och organisatoriska styrmodell.  
  • Hur du enkelt kan ta nästa steg i effektiviseringen av de ekonomiska planeringsprocesserna genom att addera till drivasbaserade modeller för t.ex. personal och projekt. 
  • Hur du kan omvandla verksamhetsdata till KPI:er och styrande nyckeltal som delas med beslutsfattare. Då kan du på ett automatiserat och effektivt sätt möjliggöra mål- och KPI-orienterad planering, styrning och uppföljning. 

 

Dessutom tittar på ytterligare möjligheter, såsom att automatisera rapporteringsarbetet och enkelt samarbeta kring att skapa rapporter som beskriver verksamhetens utveckling från flera perspektiv. Vi berättar också kort om hur du kan gifta ihop lösningen för ekonomisk planering med ert befintliga BI system. 

Talare 

Ulrika Bröjer, Lösningsspecialist 

Tid och plats 

Den 1 februari kl. 08:30-09:15
Vid din dator – vi använder Zoom