Ari Riabacke om ledarskap, beslutsfattande och kommunikation i en ny tid

Ta chansen att inspireras av en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare: Ari Riabacke. Han är doktor i beslutsanalys och ek. mag. i organisatoriskt beslutsfattande. Han är dessutom, tillsammans med sin fru (även hon doktor i beslutsanalys), författare till Beslutspyramiden – Stegen till klokare beslut, som i grunden handlar om hur vi fattar våra beslut och inte minst hur vi kan göra det bättre. 

Se webinar

Inför deras nästa bok genomför de en studie om framtidens ledarskap, beslutsfattande och kommunikation. I detta kostnadsfria live-webinar kommer Ari Riabacke att berätta om de insikter och spaningar som framkommit efter såväl djupintervjuer som enkätstudier de gjort med ledare och medarbetare i privat och offentlig sektor.  

Bakgrunden till studien är de senaste årens omvälvande förändringar som ritat om kartan för företag och organisationer på ett sätt vi inte kunnat föreställa oss. Bland annat har det lett till nya sätt att leda, kommunicera, fatta beslut och arbeta.  

Talare

Ari Riabacke, Fil. Dr. i beslutsanalys och Ek. Mag. organisatoriskt beslutsfattande 
Robin Askelöf, CMO, Hypergene