Budgetering under och efter pandemin – som att jaga slutet av regnbågen?

Göran Nilsson är lektor på företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet och är medförfattare till flera artiklar och böcker inom agil styrning och ekonomistyrning.

Välkommen till ett webinar där han berättar om hur ett stort antal organisationer av de mest skilda slag har anpassat (eller inte anpassat) sitt budgetarbete under pandemin, liksom för- och nackdelar med en mer agil styrfilosofi.

Anmäl mig!

”Budgeten är själva hjärtat i styrsystemet i många organisationer” står det i en känd lärobok som Göran är medförfattare till.

Samtidigt har budgetering utsatts för hård kritik under flera årtionden. Det hävdas bl.a. att omvärlden är så svårförutsägbar att det inte är meningsfullt att försöka göra en realistisk budget. Detta har ställts på sin spets i och med pandemin som vänt upp-och-ned på världen för många företag och organisationer.

Mycket talar därmed för att det är de verksamheter som är agila (och därmed bättre än konkurrenterna kan anpassa sig till sin närmiljö) som är vinnarna på sikt. Ändå finns många som snarare utvecklar alltmer rigida styrsystem. En del riskerar därmed att bli som tungstyrda supertankers när de istället borde vara som flexibla fiskstim: decentraliserade, samspelta och snabba.

I webinaret delar Göran Nilsson med sig av spaningar och lärdomar från forskning inom just agil styrning och ekonomistyrning. 

Talare

Göran Nilsson, lektor på företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet 
Robin Askelöf, marknadschef på Hypergene

Tid och plats

16 september kl 08.30 - 09.15
Vid din dator – vi använder Zoom

Webinaret är kostnadsfritt.

Välkommen!