Så kan fastighetsbolag effektivisera sin ekonomiska styrning av projekt såväl som hela sin verksamhetsstyrning

Många fastighetsbolag kämpar med att effektivisera sina styr- och verksamhetsprocesser. Det kan handla om budget- och prognosprocessen, arbetet med uppföljning, analys och rapportering eller att få ihop den strategiska planeringsprocessen med den operativa. Det kan också handla om att effektivisera den ekonomisk styrning av projekt.

Ofta ligger en stor del av lösningen i att digitalisera och ta ett helhetsgrepp om såväl verksamhetsstyrningen som projekthanteringen. I det här webinaret visar vi hur du kan göra just det med Hypergenes lösning för fastighetsbolag.

Anmäl mig!

Med erfarenhet från att ha hjälpt ett stort antal fastighetsbolag i sin digitaliseringsresa berättar vi hur du steg för steg kan digitalisera viktiga styrprocesser och stärka upp stödet där ni behöver det som mest – oavsett om det är för att skapa effektivitet i den projektekonomiska styrningen eller om det är på en mer strategiskt övergripande nivå. Webinaret syftar till att ge dig en överblick över de olika områden du kan digitalisera genom Hypergene.

I korthet beskriver vi hur du kan:

  • Förbättra beslutsstödet genom integrerad uppföljning och analys av ekonomi, fastighetsrelaterade nyckeltal samt projekt
  • Effektivisera stödet för den återkommande rapporteringsprocessen i verksamheten – månads- och kvartalsrapporter
  • Förbättra stödet för ekonomisk planering – budget och prognos – genom effektiva och verksamhetsnära modeller för intäktsbudgetering, personal- och projektbudgetering
  • Digitalisera stödet för strategisk planering och målstyrning, såväl övergripande affärsplanering som fastighetsrelaterad planering på region- och områdesnivå
  • Säkerställa ett effektivt stöd för ekonomisk styrning i projekt

Talare

Jesper Törnkrantz, affärsutvecklare fastighetsbolag, Hypergene
Erik Thelander, produktchef, Hypergene

Tid och plats

8 september kl 08.30 - 09.15
Vid din dator – vi använder Zoom

Webinaret är kostnadsfritt.

Välkommen!