Framtidsorientera och effektivisera era budget-och prognosprocesser med rätt systemlösning

Lägger ni för mycket tid på budget-och prognosprocesserna, med manuella sammanställningar, för många verksamhetssystem eller för den delen Excel? Letar ni sätt att gifta ihop det ekonomiska planeringsarbetet med den övergripande affärsplaneringen? Vill ni kunna jobba med scenarioanalys och simuleringar?

I ett webinar visar vi hur budgetarbetet kan effektiviseras genom att förenkla, standardisera och automatisera.

Anmäl mig!

Med rätt systemlösning kan väsentliga tidsbesparingar i processen göras samtidigt som en högre kvalitet i siffrorna uppnås. Under webinaret tittar vi också på alternativa sätt att arbeta, t.ex. genom att jobba med simuleringar och scenarioanalys i samband med planeringsarbetet. Du får också ta del av hur man kan skapa flexibilitet, precision och kvalitet genom att lyfta blicken och jobba med t.ex. drivarbaserad budget, nyckeltalsbaserade inmatningar och rullande 12-prognoser.

Med en tydlig strukturerad process, enhetlig för budget och prognos, skaffar ni er överblick och kontroll över var i arbetet er organisation befinner sig samtidigt som det blir enklare att spåra och förstå avvikelser. Det bidrar också till en sammanhållen bild av utfall, budget och prognos vilket i sin tur ger en större förståelse för ekonomiska samband och skapar en bättre samverkan mellan organisationens olika delar.

Med Hypergene får du helt nya möjligheter att lyfta budget-och prognosarbetet till en ny nivå. Dessutom visar vi hur du i Hypergene kan gifta ihop det ekonomiska planeringsarbetet med den övergripande affärsplaneringen.

Med konkreta och tydliga kundexempel visar vi på hur det är möjligt att omsätta teori till praktik och på kort tid skapa stora värden för er organisation. 

Talare

Jonas Leisvik, Affärsutvecklare & produktexpert 
Erik Thelander, Produktchef 

Tid och plats

7 september kl 08.30 - 09.15
Vid din dator – vi använder Zoom

Webinaret är kostnadsfritt.

Välkommen!