Hur nordiska energibolag snabbt kan få effektivare budget- och prognosprocesser

I detta live-webinar ger vi exempel på hur en effektiv lösning för budget-och prognos kan se ut hos energibolagskunder som t.ex. Jämtkraft med en omsättning på ca 6,5 miljarder kr – liksom hur de nyligen implementerade Hypergene på mindre än två månader. I webinaret deltar Michael Jacobsson som är projektledare på Jämtkraft.

Bland kunderna vi berättar om finns också Göteborgs energi, Växjö Energi, Västervik Energi och Miljö, samt norska Lofotkraft och Mørenett.

Anmäl mig! Två personer diskuterar beslutsstöd.

Energibolag utmärks av stora investeringar, höga miljökrav och ökad konkurrens – vilket gör att rätt planeringsverktyg blir avgörande. I detta webinar tittar vi närmare på hur Hypergenes molnbaserade lösningen kan stödja ditt budget- och prognosarbete, antingen årsbundet eller med stöd för rullande prognosmodeller. 

Under webinaret visar också hur lösningen ger stöd för dynamisk resultatuppföljning där utfall kan jämföras mot budget och senast reviderade prognos. Ytterligare möjligheter vi berör är hur du kan analysera trender och identifiera avvikelser, liksom att arbeta med en framåtriktad likviditetsprognostisering. 

Vi kommer även att visa hur du kan arbeta med projektuppföljning, under projektets hela livscykel, från projektidé till avslutat projekt.

Talare

Michael Jacobsson, projektledare, Jämtkraft 
Ulrica Böjer, lösningsexpert, Hypergene 
Mona Warnanderprojektledare, Hypergene 
Peter Glans, affärsansvarig, Hypergene 

Tid och plats

Den 1 juni kl.8.30-9.15
Vid din dator – vi använder Zoom 

Webinaret är kostnadsfritt.

Välkommen!