Agil planering och uppföljning i tjänsteföretag

Tjänsteföretag går snabbt in i ett “nytt normalt” som karaktäriseras av snabbare och mer accelererad förändring. Då krävs agila och proaktiva processer för planering och uppföljning - allt för att kunna förutse, upptäcka, analysera och anpassa sig till nya situationener. Har din tjänsteverksamhet rätt förutsättningar på plats?

I detta live-webinar kommer vi visa hur ledande tjänsteföretag som Semcon och Forsen använder Hypergene för att stödja sin affärskritiska planering och uppföljning.

Notera att webinaret hålls på engelska.

Anmäl mig! Tre personer har möte.

Många tjänsteföretag upplever att hög och accelererad förändringstakt är det nya normalaAffärsmodeller förändras och accelererad digitalisering, ökad konkurrens och internationalisering ändrar spelplanen. För företagets ekonomifunktion och beslutsfattare blir det därmed allt viktigare med proaktiva, agila och decentraliserade processer för finansiell planering, affärsplanering och uppföljning. 

Typiska projektorienterade affärssystem saknar ändamålsenlig funktionalitet för att stödja de agila processer för planering och uppföljning som krävs i ”det nya normala”Hypergene's cloud-lösning kan sömlöst samverka med verksamhetens befintliga systemstöd (exempelvis affärssystem, EFH-system, HR-/lönesystem, CRM-system och resursplaneringssystem) och addera detta affärskritiska stöd. Hypergenes lösning för planering, uppföljning och analys  stödjer såväl traditionell finansiell budgetering och prognostisering som decentraliserad, agil och affärsnära drivarbaserad planering, simulering och uppföljning. 

Hypergenes Stefan Kim och Erik Thelander har båda mer än 20 års erfarenhet av att hjälpa ledande europeiska tjänsteföretag arbeta smartare och implementera mer effektiva och ändamålsenliga affärsprocesser med hjälp av branschspecialiserade affärslösningar. I detta webinar kommer de visa hur Hypergene hjälper ledande tjänsteföretag som Semcon och Forsen att förutse, upptäcka, analysera och anpassa sig för att fortsätta vara framgångsrika i “det nya normala”. 

OBS: Webinaret hålls på engelska. 

Talare

Stefan Kim, Chief Sales Officer 
Erik Thelander, Chief Product Officer 

Tid och plats

26 maj kl 08:30-09:15 
Vid din dator – vi använder Zoom

Webinaret är kostnadsfritt.

Välkommen!