Verksamhetsplanering för lärosäten - en fördjupad visning med fokus på enkelheten och värdet med att använda Hypergene

Allt fler lärosäten väljer Hypergene för sin verksamhetsstyrning. Under 2020 anslöt bland annat Malmö Universitet, Högskolan i Borås samt Arkitekt- och Designhögskolan i Oslo till våra ca 20 kunder bland Nordens lärosäten. För dig som vill veta mer om värdet för lärosäten med Hypergene erbjuder vi nu ett fördjupat webinar kring digitaliseringen av verksamhetsplaner.

Anmäl mig! Person ritar på grön tavla.

Många lärosäten använder Hypergene som ett sammanhållet systemstöd för strategi, planering, genomförande och uppföljning där de kan ta ett grepp om hela verksamhetsstyrningen för beslutsfattare på alla nivåer. En del i lösningen handlar om verksamhetsplaneringen. Där kan organisationen få stöd genom hela kedjan; från instruktion, regleringsbrev och verksamhetsplanering till genomförande och uppföljning av uppsatta mål. Det är en lösning där fokus ligger på enkelhet och en hög grad av self-service. 

I detta fördjupade webinar visar vi på ett konkret sätt vad ett användande av Hypergene innebär i praktiken. En av våra vassa produktspecialister visar hur det går till direkt i systemet och vi ger många möjligheter till att ställa frågor. 

Exempel på vad vi kommer att gå igenom: 

  • I vilka steg man bygger upp en verksamhetsplan i Hypergene 
  • Vilka ”byggstenar” som finns (t.ex. aktiviteter och mål) 
  • Hur man använder ”byggstenarna” för att bygga olika planer (t.ex. verksamhetsplan, riskplan och likabehandlingsplan) 
  • Hur man skapar en plan med en specifik styrkedja (t.ex. perspektiv, mål, nyckeltal och aktiviteter) 
  • Hur man kopplar man ihop styrkedjan med en organisationsstruktur 
  • Hur planen tillgängliggörs för exempelvis rapportering men även för de som vill ha insyn i pågående arbete  

Talare

Peter Glans, Affärsutvecklare - Lärosäten, Hypergene 
Isak Bergfeldt, produktspecialist, Hypergene 

Tid och plats

20 maj kl 08.30 - 10.00
Vid din dator – vi använder Zoom

Webinaret är kostnadsfritt.

Välkommen!