Så driver och utvecklar Karlskrona stödet för sina styrprocesser

I detta webinar berättar Karlskrona kommun hur de resonerat vid val av leverantör och vilka generella faktorer de idag ser som viktiga för ett lyckosamt införande av ett beslutsstöd.

Anmäl mig! Utbildningsdag på Hypergene.

När cheferna i Karlskrona efterfrågade ett systemstöd för planering, uppföljning och analys fokuserade kommunen på att hitta ett system som snabbt skulle kunna skapa nytta.

Nu med beslutsstödet Hypergene på plats har cheferna hunnit samla på sig erfarenhet som användare. Lyssna till vad de ser som de största vinsterna med ett sammanhållet stöd för sin verksamhetsstyrning. Och hör på vilket sätt stödet hjälper dem i vardagen.

Du får även ta del av hur Karlskrona resonerar när det blickar framåt. Hur ser de att de behöver organisera sig för att fortsätta driva utveckling av sina styrprocesser? Vad ställer detta för krav på ett systemstöd? 

Karlskrona implementerar funktionalitet stegvis och arbetar idag med Hypergenes applikationer för:

  • Ekonomi 
  • Personal 
  • Budget & Prognos 
  • Verksamhetsplan 
  • Skola 
  • Vård & Omsorg 

Talare

Lenita Karlssonkvalitetsstrateg, Karlskrona kommun 
Malin Frej, verksamhetscontroller, Karlskrona kommun 
Peter GlansaffärsansvarigHypergene 

Tid och plats

6 maj kl 08.30 - 09.15
Vid din dator – vi använder Zoom

Webinaret är kostnadsfritt.

Välkommen!