Digitalisera riskhantering, affärsplanering och rapportering

Många kämpar med manuella och ineffektiva planeringsprocesser, där såväl affärsplanering som efterföljande genomförande och rapportering tar onödig tid. Dessutom saknas den tydliga länken mellan strategi, mål och aktiviteter – liksom koll på riskhanteringen. Sammantaget tappar man kraft i sin styrning.

I ett live-webinar visar vi ett effektivt och kraftfullt sätt att arbeta, samt utgår från konkreta exempel där kunder fått nya möjligheter att styra verksamheten och nå sina mål.

Anmäl mig! Hypergenes marknadschef Robin Askelöf skriver på whiteboard.

I Hypergenes molnbaserade verktyg hänger arbetets alla delar ihop. Från ett ledningsperspektiv ges möjlighet att skapa förståelse och engagemang för affärsplanen – men framförallt ett agerande i organisationen som leder mot målen. Från ett medarbetarperspektiv ges möjligheter att driva aktiviteter som passar in i planen samt återkoppla och visa framdriften.  

Allt sker i en kontext där riskhantering och rapporteringsprocesser utgår från automatiserade flöden och rollbaserade funktioner. Dessutom ges kraftfulla kopplingar till den ekonomiska planeringen med budget, prognos och löpande utfall. 

Talare

Jonas Leisvik, Affärsutvecklare & produktexpert, Hypergene

Tid och plats

28 april kl 08:30-09:15 
Vid din dator – vi använder Zoom

Webinaret är kostnadsfritt.

Välkommen!