Budget & prognos

Effektivt budget- och prognosarbete genom bättre kontroll över planeringsprocessen, budget som utgår från verksamhetens krav och förutsättningar samt integrationer med ekonomi-, personal- och verksamhetssystem för ökad precision. Hypergene ger stora effektivitetsvinster, oavsett om metoden som används är drivarbaserad, kontobaserad, rullande 12-månaders prognos, bottom-up eller top-down.

>>Läs mer om vår paketerade lösning för effektiv finansiell planering<<

Stöd för effektivare budget- och prognosprocesser

Många controllers och ekonomichefer upplever att budget- och prognosprocesserna tar för mycket tid som istället skulle kunna användas för ett mer framåtriktat arbete. Hypergene erbjuder en lösning som på några månader förändrar, kvalitetssäkrar och effektiviserar arbetssättet, vilket frigör tid för analys och framåtblick. 

Med Hypergene får du stöd för effektiva budget- och prognosprocesser. Du kan enkelt dela ut uppgifter i organisationen och följa utvecklingen när en budget tas fram på olika nivåer eller enheter. Till grund för lösningen ligger processtödet; en flödesmotor som strukturerar och övervakar uppgifter som ska utföras och var dessa befinner sig i processen. Flödesmotorn möjliggör också en effektiv hantering av många användare. Genom Hypergenes integration med källsystem som exempelvis ekonomi-, personal-, och verksamhetssystem får användaren dessutom tillgång till viktiga ingångs- och referensvärden i arbetet. All data lagras, konsolideras och följs upp i realtid vilket innebär att hela organisationen arbetar utifrån en gemensam och kvalitetssäkrad bild av verkligheten.

Begripliga belopp i budgeten

Användarna i Hypergene kan arbeta drivarbaserat, det vill säga budgetering som utgår från exempelvis volym och pris istället för penningbelopp och konton. Det kan handla om antal varor, antal anställda och antal kunder – drivare som ligger nära användarens vardag. Därmed kan belopp i budgeten enkelt förklaras och automatiskt revideras när drivarna förändras. Det är även enkelt att arbeta med periodiserings- och fördelningsnycklar och automatiskt koppla budgetvärden till prognoser.

Effektivitet genom enkelhet

Att arbeta med budget och prognos i Hypergene ska vara enkelt. Detta uppnås inte bara genom det effektiva processtödet och de omfattande integrationsmöjligheterna, utan framförallt genom att användarvänlighet och enkelhet präglar hela lösningen. Spårbarhet kring avvikelser, funktioner för samarbete samt rollbaserad rapportering och uppföljning är bara några exempel på hur systemet förenklar vardagen. Modulen för budget och prognos kopplas dessutom enkelt samman med Hypergenes moduler för målstyrning samt uppföljning och analys. Det ger en kraftfull helhet för verksamhetsstyrning och möjliggör ett kontinuerligt och sammanhållet kvalitets- och förbättringsarbete för hela organisationen.

>>Läs mer om vår paketerade lösning för effektiv finansiell planering<<

Våra controllers har fått mer tid för framåtblickande och affärsstödjande arbete eftersom arbetet har blivit effektivare.
Anders Nilsson.
Anders Nilsson. Anders Nilsson, chefscontroller, Sveaskog

White papers och kundberättelser 

Vill du veta mer om hur Sveaskog använder sin Hypergene-lösning? Eller hur OsloMet, Viking Line, spelbolaget Paf, m. fl har effektiviserat sina verksamheter med hjälp av vårt systemstöd? Kika på vår inspirationssida. Där finns också flera white papers om budget och prognos, både för dig som bara behöver inspiration eller om ni kommit längre och står inför en upphandling. 

Stöd för:

 • Periodiseringar
 • Fördelningar
 • Process- och attestflöde
 • Simuleringar
 • Integrationer med verksamhetssystem
 • Rollbaserad rapportering och uppföljning
 • Texter och kommentarer
 • Varierande periodicitet, rullande 12, med mera

Exempel på tillämpningar:

 • Drivarbaserade inmatningar
 • Personal
 • Kassaflöde
 • Investeringar
 • Inventarier och avskrivningar
 • Målstyrning
 • Budget och prognos

 >>Läs mer om vår paketerade lösning för effektiv finansiell planering<<

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00