Studentdata – så kan du digitalisera din planering och uppföljning

Att planera, följa upp och analysera hur resurser och kostnadsdrivare förändras och utvecklas över tid inom olika utbildningsområden tar mycket tid i anspråk. Det kan vara ett tidsödande arbete att extrahera, sammanställa och kvalitetssäkra basinformation som finns i t.ex. Ladok. Sammanställningar görs ofta i olika Excelark som blir underlag till återkommande rapporter och analyser av studentdata. Arbetsförfarande gör att justeringar av till exempel ”prislappar” per utbildningsområde blir komplicerat och det blir svårt att göra jämförelser och analysera trender.

Två personer diskuterar beslutsstöd.

Att planera, följa upp och analysera hur resurser och kostnadsdrivare förändras och utvecklas över tid inom olika utbildningsområden tar mycket tid i anspråk. Det kan vara ett tidsödande arbete att extrahera, sammanställa och kvalitetssäkra basinformation som finns i t.ex. Ladok. Sammanställningar görs ofta i olika Excelark som blir underlag till återkommande rapporter och analyser av studentdata. Arbetsförfarande gör att justeringar av till exempel ”prislappar” per utbildningsområde blir komplicerat och det blir svårt att göra jämförelser och analysera trender.

I detta webinar berättar vi hur du kan arbeta effektivare med studentdata för både planering och uppföljning. Vi visar exempel från Södertörns Högskola som lyckats digitalisera arbetsprocessen. Med stöd av Hypergene har de fått en mer enhetlig och samlad bild. De har fått en bättre överblick över helårsstudenter, helårsprestationer och ersättningar och bättre förutsättningar att följa upp och analysera verksamheten. Idag får de snabbare koll på läget och kan bland annat enklare se hur ”produktionsapparaten” står sig i förhållande till samlade GU-anslag.