Inspireras av tidigare webinars

Här hittar du ett urval av våra mest populära webinars.

Man ler mot kameran.

Vid frågor gällande webinars vänligen kontakta vår marknadskoordinator Isabella Johansson.

Offentlig sektor

Digitalisera den kommunala verksamhetsstyrningen
Att digitalisera verksamhetsstyrningen är ett viktigt steg för effektivisering av planering, uppföljning och analys. Men också något som många brottas med. I det här webinaret berättar vi om fem steg för att lyckas, inklusive olika kundexempel. För dig som är ekonomichef, controller eller digitaliseringsansvarig i en kommun. Se webinar

Så har Lidköping fått bättre koll på läget och ökad delaktighet inom området IFO
ett webinar berättar Anna-Karin Folger, som är utvecklingschef på Lidköpings kommun, mer om hur verksamheten lämnat Excelarken bakom sig och digitaliserat arbetet kring IFO. Ett arbete som inte bara förbättrat styrning och uppföljning utan också, genom mer lättillgänglig data, ökat organisationens delaktighet. Se webinar

Digitalisera verksamhetsstyrningen - fem steg för att lyckas
Att digitalisera verksamhetsstyrningen är ett måste för att möta behoven av effektivitet, kvalitet och konkurrensförmåga. Men för många är digitaliseringsvågen en blandad upplevelse – trots investeringar upplevs effekterna utebli. Varför blir det så? I det här webinaret berättar vi om fem steg för att lyckas samt visar exempel från våra kommunkunder. Se webinar

Räkna hem investeringen i ditt beslutsstöd
En majoritet av ekonomicheferna i landets kommuner tror på sämre ekonomiska förutsättningar under 2020 jämfört med 2019, enligt en undersökning av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I det läget är ekonomisk kontroll och effektivare styrning viktigare än någonsin.
Se webinar

Så arbetar SiS med risk kopplat till myndighetens mål
Statens institutionsstyrelse har utvecklat en modell där risk kopplas till myndighetens styrningsprocess. Genom att införa Hypergene som stöd för sin modell har hela organisationen fått en förenklad arbetsprocess för sin målstyrning samtidigt som ledningen fått bättre överblick och koll på verksamheten. Se webinar

Ta kontroll över de ekonomiska flödena i era stora projekt
Upplever du att ni saknar en total bild över de stora projektens ekonomiska flöden och att processen kring projekten är ineffektiv och svårarbetad? Då är vår nya projektapplikation det du behöver för att förenkla, effektivisera och kvalitetssäkra arbetet. Se webinar

Utveckla kommunens verksamhetsstyrning med stöd av Hypergene
I Hypergene samlar ca 70 av landets kommuner alla väsentliga delar av sin verksamhetsstyrning. Ledning, chefer och stödfunktioner får en ingång för att kunna svara på frågorna ”Vart är vi på väg?”, ”Hur kommer vi dit?” och ”Var befinner vi oss?”. Se webinar

Kommunalt budget- och prognosarbete – framgångsfaktorer och erfarenheter
I kommunal verksamhet är budget- och prognosprocessen ett viktigt styrinstrument – men också ett arbete som riskerar ta onödigt mycket tid i anspråk. Genom rätt systemlösning kan man både höja kvaliteteten i alla moment samtidigt som processerna effektiviseras avsevärt. Se webinar

Privat sektor

Få full effekt i verksamhetsstyrningen med Hypergenes beslutsstöd
Har ni problem med att få de olika delarna av verksamhetsstyrningen att hänga ihop? Upplever du att ni saknar en tydlig koppling mellan planering, genomförande och uppföljning? I det här webinaret, som är för dig som är CFO, ekonomichef eller controller, berättar vi hur Hypergenes webbaserade och heltäckande lösning för planering, uppföljning och analys kan göra en stor skillnad för er verksamhetsstyrning. Se webinar

Digitalisera affärsplanering, rapportering och riskhantering
Många kämpar med manuella och ineffektiva planeringsprocesser, där såväl affärsplanering som efterföljande genomförande och rapportering tar onödig tid. Dessutom saknas den tydliga länken mellan strategi, mål och aktiviteter – liksom koll på riskhanteringen. Sammantaget tappar man kraft i sin styrning. I Hypergenes molnbaserade verktyg hänger arbetets alla delar ihop. Se webinar

Framtidsorientera och effektivisera era budget- och prognosprocesser med rätt systemlösning
Förenkla, standardisera och automatisera för att göra tidsbesparingar i processerna och skapa högre kvalitet i siffrorna. Vi tittar på alternativa sätt att arbeta, t.ex. hur du kan få stöd för prediktiva prognoser där systemlösningen hjälper dig att se in i framtiden. Du får också ta del av hur man kan skapa flexibilitet, precision och kvalitet genom att lyfta blicken och jobba med t.ex. drivarbaserad budget, nyckeltalsbaserade inmatningar och rullande 12-prognoser. Se webinar

Ta kontroll över de ekonomiska flödena i era stora projekt
Upplever du att ni saknar en total bild över de stora projektens ekonomiska flöden och att processen kring projekten är ineffektiv och svårarbetad? Då är vår nya projektapplikation det du behöver för att förenkla, effektivisera och kvalitetssäkra arbetet. Se webinar

Fastighet

Effektivare styrning genom digitaliserat verksamhetsstöd för fastighetsbolag
Svagt driftnetto? För många vakanser? Som fastighetsägare har man många viktiga nyckeltal att hålla reda på, från underhållsåtgärder och projektuppföljning till personalplanering och långtidsprognoser. För att förbättra verksamhetsstyrningen har Hypergene tagit fram en heltäckande lösning där fastighetsbolagens totala behov täcks in. Idag används vårt beslutsstödssystem framgångsrikt av omkring 30 fastighetsbolag. Se webinar

Rubrik

text

Se webinar

 

Lärosäte

Effektivare verksamhetsstyrning för lärosäten med Hypergenes beslutsstöd
Med Hypergene för lärosäten erbjuds ett sammanhållet systemstöd för strategi, planering, genomförande och uppföljning där universitet och högskolor kan ta ett grepp om hela verksamhetsstyrningen för beslutsfattare på alla nivåer. Idag använder mer än tio lärosäten Hypergene för sin verksamhetsstyrning och vi tittar bland annat på hur Södertörns högskola förbättrat sin övergripande verksamhetsstyrning med hjälp av vårt beslutsstödsystem. Se webinar

Förbättrad projekthantering för lärosäten
Hypergene är ett komplett systemstöd för verksamhetsstyrning och används redan idag av många lärosäten, både i Sverige och Norge. Modulen ”stöd till projekt” är framtagen i samarbete med våra lärosäteskunder och är skräddarsydd för att stödja hela processen, från ansökning av externa medel till budgetering, prognostisering och uppföljning. Se webinar