Låt dig inspireras av tidigare webinar

Här hittar du ett urval av våra mest populära webinar som vi genomfört det senaste året. Bland annat finns en fullmatad genomgång av vår fastighetslösning, exempel på hur du kan effektivisera budget- och prognosprocessen samt en presentation av hur Hypergene tycker en effektiv verksamhetsstyrning bör se ut.

Man ler mot kameran.

Eftersom webinaren är förinspelade kan du inte ställa frågor via chatt-funktionen, så vänligen kontakta vår marknadskoordinator Linn Rehnström, så återkommer vi så snart vi kan. 

Effektivisera och utveckla era budget- och prognosprocesser med rätt systemlösning
Lägger ni för mycket tid på budget- och prognosprocesserna, med manuella sammanställningar, för många verksamhetssystem eller för den delen Excel? Det här är ett webinar för dig som är CFO, ekonomichef eller controller och har ett behov av att effektivisera och utveckla ert arbete. Förutom inspiration från andras lösningar bjuds du på konkreta tips och verktyg.

Digitalisera den kommunala verksamhetsstyrningen
Att digitalisera den kommunala verksamhetsstyrningen är ett viktigt steg för effektivisering av planering, uppföljning och analys. Men också något som många brottas med. I det här webinaret berättar vi om fem steg för att lyckas, inklusive olika kundexempel. Webinaret är för dig som är ekonomichef, controller eller digitaliseringsansvarig i en kommun. 

Få full effekt i verksamhetsstyrningen med Hypergenes beslutsstöd 
Har ni problem med att få de olika delarna av verksamhetsstyrningen att hänga ihop? Upplever du att ni saknar en tydlig koppling mellan planering, genomförande och uppföljning? I det här webinaret, som är för dig som är CFO, ekonomichef eller controller, berättar vi hur Hypergenes webbaserade och heltäckande lösning för planering, uppföljning och analys kan göra en stor skillnad för er verksamhetsstyrning.

Effektivare styrning genom digitaliserat verksamhetsstöd för fastighetsbolag
Svagt driftnetto? För många vakanser? Som fastighetsägare har man många viktiga nyckeltal att hålla reda på, från underhållsåtgärder och projektuppföljning till personalplanering och långtidsprognoser. För att förbättra verksamhetsstyrningen har Hypergene tagit fram en heltäckande lösning där fastighetsbolagens totala behov täcks in. Idag används vårt beslutsstödssystem framgångsrikt av omkring 30 fastighetsbolag.

Så har Lidköping fått bättre koll på läget och ökad delaktighet inom området IFO
ett webinar berättar Anna-Karin Folger, som är utvecklingschef på Lidköpings kommun, mer om hur verksamheten lämnat Excelarken bakom sig och digitaliserat arbetet kring IFO. Ett arbete som inte bara förbättrat styrning och uppföljning utan också, genom mer lättillgänglig data, ökat organisationens delaktighet.

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00