Kommunalt budget- och prognosarbete – hur rätt systemlösning kan bidra till effektivitet och kvalitet

I detta webinar får du en snabb genomgång av den budget- och prognosapplikation som ingår i Hypergenes paketerade lösning för kommuner. Applikationen är utvecklad utifrån hur kommuners planeringsarbete är upplagt och kan enkelt anpassas efter ytterligare behov. Beräkningar och konsolidering sker med automatik vilket ger ett kvalitetshöjande stöd i alla moment och en väsentlig tidsbesparing i budget- och prognosarbetet – tid som istället kan läggas på verksamhetsutveckling.

Kvinna håller föredrag på Hypergene.

Applikationen innehåller funktioner och processtöd för bland annat anslagsfördelning, budgetering av personalkostnader inklusive semesterlöneskuld, budgetering av nyinvesteringar, budgetering av kontobaserade intäkter/kostnader, resursfördelade intäkter och fördelning av gemensamma kostnader.  Vi kommer även in på kringliggande applikationer såsom projekthantering liksom kopplingarna till källsystem, som t.ex. ekomomi- och personalsystem.

Inspelningen är ett utdrag ur webinaret ”Kommunalt budget- och prognosarbete – hur Västerås stad utvecklade sina processer med Hypergene” från den 15 september, som gavs i en kortare version då tekniska problem gjorde att vår gäst från Västerås Stad tyvärr inte kunde delta – men då vi ändå gick igenom de applikationer som de och många andra kommuner använder.

Vi återkommer med nytt datum för ett webinar där du kan ta del av hur de arbetat för att förkorta budgetprocessen med flera månader efter att de infört Hypergene.