Ekonomens framtida roll och expertis – i en digital värld med artificiell intelligens

I en värld där digitalisering och AI påverkar såväl beslutsfattande som planeringsprocesser påverkas förstås ekonomens roll. Men hur? Det har Fredrik Nilsson, professor, och Michael Grant, lektor, vid Uppsala universitet tittat närmare på i sin forskning.

Anmäl mig! Personer framför skärm diskuterar verksamhetsstyrning.

I detta inspirerande och livesända webinar berättar Fredrik och Michael om ekonomens framtida roll vid komplexa bedömningar och beslut i den digitala värld vi rör oss i – en värld där AI enligt många bedömare antas få en stor betydelse. Med utgångspunkt i ny forskning argumenterar de för varför AI inte kan ersätta expertens intuition vid bedömningar och beslut. De kommer också in på begreppet intuitiv expertis och hur den kan utvecklas och användas.

Efter deras föredrag sammanfattar vi på Hypergene och ger några korta tankar om beslutsfattande och finansiell planering i en digitaliserad värld. 

Innehållet riktar sig till dig som arbetar i både privat och offentlig sektor. 

Webinaret är kostnadsfritt. 

Föreläsare

Fredrik Nilsson, professor vid företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet
Michael Grant, lektor vid företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet

Tid och Datum 

Tid: 4 juni kl 8.30-9.15
Plats: Vid din dator 

Välkommen!