Effektivare styrning för fastighetsbolag genom digitaliserad planering, uppföljning och analys samt projekthantering

Många fastighetsbolag kämpar med att effektivisera sina budget- och prognosprocesser liksom arbetet med uppföljning, analys och rapportering – eller för den delen att få ihop den strategiska planeringsprocessen med den operativa. Ofta ligger en stor del av lösningen i att digitalisera och ta ett helhetsgrepp om såväl verksamhetsstyrningen som projekthanteringen.

Anmäl mig! Person ritar på grön tavla.

I detta webinar visar vi hur du kan göra just det med hjälp av Hypergenes lösning som redan används hos ett stort antal fastighetsbolag. Vägen dit går genom att steg för steg digitalisera viktiga styrprocesser och stärka upp stödet där ni behöver det som mest – oavsett om det är på en strategiskt övergripande nivå eller om det är för att skapa effektivitet i den projektekonomiska styrningen.

Webinaret syftar till att ge dig en överblick över de olika områden du kan digitalisera genom Hypergene. I korthet beskriver vi hur du kan:

  • Förbättra beslutsstödet genom integrerad uppföljning och analys av ekonomi, fastighetsrelaterade nyckeltal samt projekt
  • Effektivisera stödet för den återkommande rapporteringsprocessen i verksamheten – månads- och kvartalsrapporter
  • Förbättra stödet för ekonomisk planering – budget och prognos – genom effektiva och verksamhetsnära modeller för intäktsbudgetering, personal- och projektbudgetering
  • Digitalisera stödet för strategisk planering och målstyrning, såväl övergripande affärsplanering som fastighetsrelaterad planering på region- och områdesnivå
  • Säkerställa ett effektivt stöd för ekonmisk styrning i projekt

Talare

Jesper Törnkrantz, affärsutvecklare fastighetsbolag, Hypergene
Erik Thelander, produktchef, Hypergene

Tid och plats

Tid: 24 mars kl 08.30 - 09.15
Plats: Vid din dator – vi använder Zoom för webinar

Webinaret är kostnadsfritt.

Välkommen!